Społecznie włączająca edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju kultury i sztuki

Spotkanie w Telegraph Hill Community Center w ramach wizyty studyjnej w Londynie organizowanej we współpracy z Climate Museum

Członkinie Brakujących Elementów zainicjowały projekt edukacji kadr kultury “Społecznie włączająca edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju kultury i sztuki”, który w latach 2019-2022 był realizowany w ramach konsorcjum: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu oraz Fundacji Inna Przestrzeń w Warszawie. W ramach inicjatywy, pracownice i pracownicy trzech wymienionych organizacji mieli szansę podnieść swoje kompetencje w obszarze edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju poprzez szkolenia i obserwacje pracy w instytucjach eksperckich za granicą:

Asociacion Educativa EDUPLUS (Hiszpania, Bajamar; Teneryfa)
Finnish Museums Association (Finlandia, Helsinki)
City Mine(d) (Belgia,, Bruksela)
Climate Museum (Wlk. Brytania, Londyn)

Zwieńczeniem projektu jest publikacja PDF opracowana przez Martę Kosińską, gdzie podsumowane zostały praktyki działań oraz wiedza zdobyta podczas wyjazdów szkoleniowych.

BEZPŁATNY PDF DO ŚCIĄGNIĘCIA

Zapraszamy do lektury!