Brakujące Elementy to organizacja inicjująca nowatorskie formaty działań społeczno-artystycznych, edukacyjnych, wsparciowych i badawczych. Działamy na rzecz równościowej, sprawiedliwej i zrównoważonej kultury w duchu feminizmu, antydyskryminacji, antyrasizmu i włączenia społecznego. Realizujemy działania w obszarze społecznych i kulturowych problemów związanych z kryzysem klimatycznym, wsparciem kobiet, grup i osób zagrożonych marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym, wprowadzaniem innowacji w społeczne sposoby funkcjonowania sztuki.

zespół

  • kulturoznawczyni, kuratorka sztuki współczesnej, facylitatorka, autorka tekstów i projektów artystyczno-społecznych. W latach 2009–2015 tworzyła program Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu jako kuratorka wystaw, wydarzeń i długoterminowych projektów interdyscyplinarnych oraz redaktorka magazynu o sztuce “Punkt” . Od 2015 roku jest kuratorką wystaw i projektów społecznych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, m.in. Ogród Miejski Jazdów, 2016-2019, otoczenie Zamku Ujazdowskiego; Czekając na kolejne nadejście razem z Ulą Tornau i Jarosławem Lubiakiem, 2018/2019 CAC Wilno i CSW Warszawa. Realizuje długofalowe projekty o charakterze interdyscyplinarnym, głównie na styku sztuki współczesnej, działań aktywistycznych i społecznych, studiów miejskich, architektury, botaniki, zoologii i nauk o klimacie. Współpracowała z Fundacją Inna Przestrzeń przy realizacji projektów społeczno-artystycznych (m.in. Transkaukazja, 2015 Warszawa; One Caucasus 2016, Gruzja). Współzałożycielka i członkini kolektywu Kultura dla Klimatu zajmującym się ekologizacją pola kultury i sztuki (www.kulturadlaklimatu.pl). Inicjatorka i koordynatorka projektu Erasmus Plus “Społecznie włączająca edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju kultury i sztuki”; autorka i kuratorka projektu „Smashing Wor(l)ds: Cultural Practices for re/Imagining & un/Learning Vocabularies” realizowanego w ramach Programu UE Kreatywna Europa. Absolwentka Kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Muzealniczych Studiów Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Fundatorka i Prezeska Fundacji Brakujące Elementy. 

  • Prof. UAM, dr hab., kulturoznawczyni, pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książek: Ciało filmu. Medium obecnego w powojennej amerykańskiej awangardzie filmowej (2012); Problemy analizy kulturowej (2017). Współredaktorka i współautorka książek: Edukacja kulturalna jako projekt publiczny?; Artysta – Kurator – Instytucja – Odbiorca; Zawód kurator. Współautorka monografii Cultural Theory and History: The Change of Everyday Life. Ekspertka w zakresie edukacji kulturowej. Współzałożycielka Centrum Praktyk Edukacyjnych przy CK Zamek w Poznaniu, wieloletniego operatora programu Bardzo Młoda Kultura w regionie Wielkopolska. W latach 2018-2020 Ambasadorka ds. edukacji kulturowej EPALE, Elektronicznej Platformy na Rzecz Uczenia się Dorosłych. Badaczka, edukatorka kulturowa, ewaluatorka, facylitatorka. W ostatnich latach współkoordynatorka projektów Erasmus Plus Edukacja Dorosłych poświęconych edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju w instytucjach kultury i sztuki oraz Edukacji kulturowej osób dorosłych potrzebujących socjoterapeutycznego wsparcia. Zajmuje się teorią i metodologią studiów kulturowych, badaniami feministycznymi, kulturową analizą komunikologiczną, art based research i badaniami z zakresu edukacji kulturowej, antydyskryminacyjnej oraz włączającej. Fundatorka i Wiceprezeska Fundacji Brakujące Elementy. 

  • kuratorka, producentka, trenerka i aktywistka. Obecnie Arts Manager w British Council oraz twórczyni programu Fundacji Biennale Warszawa. Od 2023 roku akademickiego wykładowczyni autorskiego przedmiotu “Produkcja kulturowa” na SWPS. Pracowała jako badaczka i trenerka w Strategic Dreamers, firmie szkoleniowo-badawczej, skupiającej się na myśleniu przyszłościowym, wspierającej procesy projektowania innowacji i rozwijanie kultur organizacyjnych. W latach 2021-2022 producentka kreatywna w Biennale Warszawa oraz koordynatorka i współtwórczyni tymczasowego Punktu Recepcyjnego dla Osób Uchodźczych tamże. Współautorka projektu „Smashing Wor(l)ds: Cultural Practices for re/Imagining & un/Learning Vocabularies” realizowanego w ramach Programu UE Kreatywna Europa. W przeszłości była kuratorką wystaw i projektów artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Muzeum Rzeźby w Królikarni, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Absolwentka filozofii na Trinity College Dublin oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia podyplomowe “Trenerzy Grupowi” w ramach Laboratorium Psychoedukacji i SWPS, a także “Historia sztuki. Interpretacje” na Collegium Civitas. Brała udział w międzynarodowym programie Leadership Exchange Program World Cities Culture Forum: wymiany między Biennale w Warszawie (Polska) a Biennale w Lagos (Nigeria). Ewa posiada dyplom z animacji kultury (Uniwersytet Warszawski).  

  • psycholożka, pedagożka teatru, edukatorka, kuratorka projektów społecznych i edukacyjnych; ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim i Warszawskim. Jako psycholożka pracuje z osobami uzależnionymi, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i młodzieżą. Jako pedagożka pracuje w obszarze kultury i sztuki. Pracuje w Centrum Sztuki Zamek Ujazdowski w Warszawie. Współpracuje z wieloma instytucjami m.in. z Teatrem Ateneum w Katowicach, Lubuskim Teatrem Dramatycznym w Zielonej Górze, Biennale Warszawa, Teatrem Bogusławskiego w Kaliszu, Instytutem Teatralnym w Warszawie. Doświadczona w tworzeniu wystaw oraz projektów społecznych i artystycznych. Prowadzi zajęcia ze studentami na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. 

  • koordynatorka krajowych i międzynarodowych projektów kulturalnych i edukacyjnych. Od 2020 roku prowadzi Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”, które zajmuje się edukacją w interaktywnej, włączającej formule, w tym psychoedukacją i uniwersalnymi formami edukacji kulturalnej, skierowanej do każdego uczestnika, w tym również tego ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Równolegle koordynuje projekt „Szkoła otwartości. Wspieranie równości płci” w Centrum Edukacji Obywatelskiej. W latach 2017-2018 zarządzała finansowanym z funduszy unijnych projektem DEAR (Development Education & Awareness Raising) w Fundacji Habitat for Humanity Poland, zajmującej się wyzwaniami lokalnego i globalnego mieszkalnictwa. Od 2013 do 2017 roku pracowała jako koordynatorka ds. edukacji dorosłych w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Wcześniej przez pięć lat kierowała działem kultury w biurze federalnym niemieckiej organizacji młodzieżowej djo-Deutsche Jugend in Europa w Berlinie. Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Instytutu Etnologii na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim.

  • prawniczka Regionu Wielkopolska NSZZ “Solidarność” w Poznaniu. Pracowniczka działu prawnego działającego w zakresie prawa związkowego i pracy. Członkini Rady Nadzorczej “Nasz Region” Sp. z o.o. w Poznaniu, koordynatorka prawa antydyskryminacyjnego na terenie województwa Wielkopolskiego z ramienia Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” w Gdańsku, współtworzyła projekt Stowarzyszenia “Solidarność z Bezrobotnymi” w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych do pracy, prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy oraz prawa związkowego. Uzyskała certyfikat z Helsinki Foundation For Human Right and Interrights z zakresu prawa antydyskryminacyjnego w praktyce. Aktywnie wspiera osoby niepełnosprawne w zakresie pomocy prawnej. Koordynowała projekt “Wielkopolskie partnerstwo na rzecz zarządzania zmianą gospodarczą w regionie”, który był współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej. Działaczka w związkach zawodowych.