Sojusze rówieśnicze przeciwko przemocy mają wielką moc! [efekty warsztatów]

Sojusze rówieśnicze przeciwko przemocy mają wielką moc! [efekty warsztatów] 150 150 anna

W dniach 23 – 26 stycznia 2024 roku białostocka młodzież tworzyła w Galerii Arsenał kampanie rówieśnicze. Ich głównym tematem było przeciwdziałanie mowie nienawiści. Podczas spotkań młode osoby rozmawiały o trudnościach, z którymi muszą mierzyć się w kontakcie ze swoimi rówieśnikami. O przyczynach, ale też sposobach reagowania na nie. Według statystyk Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, aż 66% osób w wieku szkolnym doświadcza przemocy od swoich rówieśników.

Sojusze rówieśnicze przeciwko przemocy mają wielką moc! 

#młodzieżprzeciwkomowienienawiści