Warsztaty 22 października 2023

Warsztaty 22 października 2023 150 150 fundacja

Zostań Strażniczką lub Strażnikiem Sieci!
Zapisz się na warsztaty i zdobądź wiedzę o mechanizmach dezinformacji w mediach, sposobach rozpoznawania fake newsów oraz metodach przeciwdziałania im.
Dowiedz się, w jaki sposób działać na rzecz swojej społeczności, grupy narodowej lub etnicznej, rozpoznając zagrażające jej fałszywe informacje w Sieci.
Naucz się rozpoznawać dezinformację pogłębiającą konflikt międzykulturowy, kryzys wojenny i kryzys migracyjny.
Zostań Sygnalistką lub Sygnalistą hate speech i języka dyskryminacji!
Przyjdź na warsztaty i naucz się rozpoznawać mowę nienawiści oraz język dyskryminacji. Dowiedz się jak je raportować, rozpowszechniać wiedzę o nich w bezpieczny sposób dla siebie i osoby, które są przez nią poszkodowane oraz jak budować sprzeciw wobec procesów dyskryminacji i nienawistnej mowy.
Naucz się stawać w obronie osób, których mowa nienawiści dotyka i rani.
Zostań twórczynią lub twórcą medialnych kampanii społecznych!
Zdobądź kompetencje medialne, społeczne i kulturowe do budowania kampanii społecznych w Sieci przeciwdziałających dezinformacji i mowie nienawiści.

22 października godz. 13.00 Galeria Arsenał w Białymstoku