Warsztaty 7- 8 października 2023

Warsztaty 7- 8 października 2023 150 150 fundacja
[PL] W dniu 7 i 8 października odbyły się warsztatyz udziałem młodzieży w Wasilkowie Kreatywny Wasilków i Białymstoku Galeria Arsenał. Wspólnie rozmawialiśmy o percepcji postrzegania rzeczywistości.
Sprawdzaliśmy jak perspektywa wpływa na to co widzimy.
Robiliśmy eksperyment pokazujący jak często błędnie ocenimy inne osoby. Dyskutowaliśmy na temat stereotypów i spróbowaliśmy stworzyć własne, by zbadać jak łatwo nasz mózg im ulega.
————————————————————————————
[UA] 7 та 8 жовтня у Василькові та Білостоці відбулися воркшопи за участю молоді. Разом ми говорили про сприйняття реальності. Ми розглянули, як перспектива (точка зору) впливає на те, що ми бачимо. Провели експеримент, який показав, як часто наші судження про інших людей є помилковими. Обговорювали стереотипи і навіть спробували створити власні, щоб дослідити, наскільки легко наш мозок їм піддається.